Προφίλ EnaliaTec

Η EnaliaTec είναι μια νεοφυής εταιρεία-τεχνοβλαστός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με στόχο να διεισδύσει σε μια καινοτόμο αγορά που εξελίσσεται συνεχώς και αφορά σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης υποβρύχιων τεχνολογιών, λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) για την ενάλια επιστημονική κοινότητα.

Η EnaliaTec έχει ως αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη, παροχή και εμπορία λύσεων υποβρύχιας τεχνολογίας για τις ανάγκες της καταδυτικής ερευνητικής κοινότητας και των επαγγελματιών κατάδυσης. Οι υπηρεσίες της EnaliaTec βασίζονται στην τεχνογνωσία της ομάδας του Εργαστηρίου Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, όπως:

 • i-blueCulture
 • U-archaeoRoV

Η EnaliaTec συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που αφορούν τις γαλάζιες τεχνολογίες και υποστηρίζουν την μελέτη, προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του ενάλιου πλούτου (πολιτιστικού και φυσικού), εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για επιστημονικούς σκοπούς και σκοπούς αναψυχής του κοινού σε μουσεία/κέντρα ενημέρωσης κ.α., αυτόνομα υποβρύχια οχήματα και οχήματα επιφανείας για την υποστήριξη εργασιών στη θάλασσα, τεχνικό εξοπλισμό για την υποστήριξη της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας, κ.α.

Υπηρεσίες και προϊόντα

Η EnaliaTec απευθύνεται στην παγκόσμια καταδυτική ερευνητική κοινότητα και τους επαγγελματίες κατάδυσης. Οι τεχνολογίες με τις οποίες ασχολείται αφορούν αυτόνομα υποβρύχια οχήματα (Autonomous Underwater Vehicles) και υποβρύχια οχήματα επιφανείας για επισκόπηση του βυθού (Autonomous Surface Vehicles), υποβρύχιους αισθητήρες παρακολούθησης και χαρτογράφησης και συστήματα εντοπισμού θέσης, «ευφυείς» σημαδούρες, υποβρύχια συστήματα οπτικής καταγραφής και τεκμηρίωσης (απορρίμματα, πλαστικά, μικροπλαστικά, σωλήνες κ.λ.π.), εφαρμογές 3D ανακατασκευής από υποβρύχια οχήματα, υποβρύχιους ρομποτικούς μηχανισμούς και ασύρματες υποβρύχιες τηλεπικοινωνίες, συστήματα υποβρύχιας πλοήγησης και δημιουργία IoT υποβρυχίων συστημάτων καθώς και υποβρυχίου internet.

Η EnaliaTec είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος (reseller) της εταιρείας 3D Research S.R.L. με έδρα την Ιταλία καθώς και της Ιταλικής εταιρείας Tech4Sea S.R.L., προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με την βοήθεια όλων των συνεργαζόμενων φορέων επιτυγχάνεται η εμπορευματοποίηση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξή τους.

  

Συστήματα Σήμανσης εντός και πλησίον της επιφάνειας της θάλασσας

Η EnaliaTec προσφέρει την κατασκευή επιγραφών και ετικετών υψηλής ποιότητας για υποβρύχια χρήση σε ποικιλία υλικών (π.χ. inox , μέγεθος πάχους και επιστρώσεις με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής χρήσης και του τελικού χρήστη.

 • Όλες οι επιγραφές προσφέρονται μαζί με το σύστημα αγκύρωσης, τις σημαδούρες, τα σχοινιά, τις βίδες και άλλα εξαρτήματα στήριξης Τα μεταλλικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα από φύλλα μετάλλου INOX πάχους 3 mm, ποιότητας 316 L.
 • Οι τομές έγιναν με λέιζερ ινών και οι διαμορφώσεις έγιναν σε πρέσα CNC.
 • Τα αυτοκόλλητα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τύπου CAST της αμερικανικής εταιρείας INOZETEK και εφαρμόστηκαν σε θερμοκρασία 90 βαθμών Κελσίου.
 • Οι ψηφιακές εκτυπώσεις έγιναν σε εκτυπωτή UV και στη συνέχεια πλαστικοποιήθηκαν με διαφανές υλικό CAST.
 • Μετά την τελική συναρμολόγηση των επιγραφών εφαρμόστηκε σε όλες τις επιφάνειες σε δύο στρώσεις το κεραμικό προστατευτικό της TITAL (πρώτη στρώση PX 10 δεύτερη στρώση VULKAN TX 155 με την οποία αποφεύγεται η συγκέντρωση των θαλάσσιων ιζημάτων.

Η EnaliaTec έχει αναπτύξει μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων υποβρύχιας σήμανσης με σκοπό την ανάδειξη και προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. :

- Πληροφοριακές ταμπέλες ξηράς

- Υποβρύχιες ταμπέλες σήμανσης

- Πλωτοί σημαντήρες

- Κύβοι σήμανσης (marker boxes)

Φυλλάδιο Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)

Η EnaliaTec προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων επαυξημένης πραγματικότητας, ενός έντυπου φυλλαδίου που «ζωντανεύει» με τη χρήση μιας εφαρμογής λογισμικού για φορητές συσκευές (δηλαδή μια εφαρμογή AR). Μέσω της εφαρμογής, ψηφιακό περιεχόμενο όπως κείμενο, τρισδιάστατα μοντέλα και βίντεο, βελτιώνει το πραγματικό περιβάλλον του χρήστη.

Σύστημα 3Δ περιήγησης εντός Ζωντανής Αναμεταδιδόμενης Εικόνας

Η EnaliaTec προσφέρει σε όλους, δύτες και μη, τη δυνατότητα να καταδυθούν σε ναυάγια και βυθισμένους τόπους, σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας εντός ζωντανής αναμεταδιδόμενης εικόνας από το βυθό, μέσα από:

-Σύστημα επιτήρησης χαμηλού κόστους για Ενάλιες Αρχαιολογικές θέσεις. 

-Αποδοτική μεθοδολογία τρισδιάστατης (3Δ) ψηφιακής ανακατασκευής υποβρύχιων τοποθεσιών και ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.

Ημιαυτόνομο υποβρύχιο ROV για ενάλια αρχαιολογική έρευνα και επισκόπηση του πυθμένα της θάλασσας

Η EnaliaTec υποστηρίζει την ενάλια αρχαιολογική έρευνα πεδίου στο πλαίσιο ανασκαφής ή αναγνωστικής επισκόπησης πυθμένα (survey), μέσα από ειδικά σχεδιασμένο ημι-αυτόνομο υποβρύχιο ROV με ρομποτικό βραχίονα με δυνατότητες:

-Λήψη επάλληλων φωτογραφιών της υπό διερεύνηση περιοχής για τη δημιουργία φωτογραμμετρικού χάρτη.

-Απόδοση υλικού υψηλής ανάλυσης για την φωτογραφική τεκμηρίωση των αρχαιολογικών ευρημάτων που ανακαλύπτονται κατά χώραν (in situ).

-Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του βυθού και των ευρημάτων.

Υπηρεσίες Τρισδιάστατης Απεικόνισης

 • Τρισδιάστατο προφίλ βυθού (3D seabed mapping) με το DEVSS: τρισδιάστατοι χάρτες που μπορούν ν’ αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας οπτικά δεδομένα που θα παρέχουν διαφορετικά είδη κάμερας (stereo systems και monocular systems). Η διαδικασία της επεξεργασίας τρισδιάστατου χάρτη μπορεί να υποβοηθηθεί από συστήματα πλοήγησης, όπου αυτό είναι εφικτό, ή μπορεί να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας μόνο την επεξεργασία εικόνας, διασφαλίζοντας την υψηλή ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
 • 3D αναπαράσταση υποβρύχιων αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς: Μη παρεμβατικές τεχνικές τρισδιάστατης αναπαράστασης όπως φωτογραμμετρία και τρισδιάστατο σκανάρισμα με λέιζερ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν αξιόπιστα ψηφιακά αρχεία πεδίου και των υλικών καταλοίπων των θέσεων.
 • Δημιουργία περιεχομένου για την τρισδιάστατη εμπειρία κατάδυσης σε εικονικό περιβάλλον και οπτικά συστήματα: δημιουργία περιεχομένου και οπτικοποίησης υλικού των τρισδιάστατων αρχαιολογικών ευρημάτων, το οποίο υποστηρίζει την ψηφιακή εμβύθιση και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό.

Μελέτες και Εξ’ αποστάσεως Έρευνες μέσω του αυτόνομου σύστηματος DEVSS

Το DEVSS είναι ένα ηλεκτρικό όχημα, εξοπλισμένο με θαλάσσιους ή εναέριους έλικες που μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως ή να ρυθμιστούν για αυτόνομες αποστολές, με ή χωρίς επίβλεψη ανθρώπου.

 • Λειτουργεί σε επιφάνειες έως 500 m και αποτελείται από σωληνωτό πυρήνα από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένο σε δύο φουσκωτά από νεοπρένιο που εξασφαλίζουν την επίπλησή του στο νερό.
 • Σχεδιασμένο για να χωράει μια υδατοστεγή βαλίτσα και πρόσθετες συσκευές όπως πολλαπλές δέσμες, κάμερες, σαρωτές, βυθομετρητές, DVL κ.λπ.
 • Σχεδιασμένο επίσης για να αποκτήσει ένα ημιαυτόνομο σύστημα παρακολούθησης και περιβαλλοντικής ανάλυσης, αλλά τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν κατάλληλο για πολλές πιθανές χρήσεις, όπως η οπτική ή ακουστική απόκτηση του βυθού.

Εμπειρία Επαυξημένης Πραγματικότητας στο βυθό μέσω του συστήματος DIVY

Το DIVY είναι ένα ψηφιακός ενάλιος οδηγός, σχεδιασμένος να προσφέρει μια καινοτόμα εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας στους δύτες που θέλουν να εξερευνήσουν έναν υποβρύχιο αρχαιολογικό χώρο.

 • Το σύστημα αποτελείται από ένα απλό tablet 10’’, εξοπλισμένο με μια αδιάβροχη θήκη, και ένα ακουστικό γεω-αναφερμένο σύστημα. 
 • Η τοποθεσία εμφανίζεται σ’ έναν τρισδιάστατο χάρτη, ο οποίος επιτρέπει τον εντοπισμό της επισκέψιμης διαδρομής και την ανάγνωση πληροφοριών για σημεία ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τα κατάλοιπα που βρίσκονται στον βυθό. 
 • Το DIVY μαζί με μια σειρά από αισθητήρες μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους καταδυόμενους, όπως για το βάθος, τη θερμοκρασία του νερού, χρονοδιακόπτη και την ποσότητα οξυγόνου. Επιπλέον, θα μπορεί να βγάζει γεωαναφερμένες φωτογραφίες και θα παρέχει την δυνατότητα άμεσης κοινοποίησης στις ψηφιακές πλατφόρμες.

ΜΕΛΗ

Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας είναι Ερευνητής Α' Βαθμίδος και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ και το Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Συμπίεση εικόνων δύο και τριών διαστάσεων» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1992 και το 1997, αντίστοιχα. Πριν από τη σημερινή του θέση, ήταν Ανώτερος Ερευνητής στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: network and visual analytics for network security, computer security, data fusion, biometric security, virtual reality, machine learning, and artificial intelligence. Ο Δρ. Τζοβάρας έχει συμμετάσχει και συμμετέχει ενεργά με την ερευνητική του ομάδα σε περισσότερα από 136 έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 45 εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Ο Δρ. Τζοβάρας έχει πραγματοποιήσει σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο (825 δημοσιεύσεις συνολικά), το οποίο συνοψίζεται σε 3 βιβλία, 199 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 54 κεφάλαια βιβλίων και 569 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Ο Δρ Τζοβάρας έχει επίσης διετελέσει κριτής μεγάλου αριθμού επιστημονικών εργασιών για πληθώρα διεθνών περιοδικών, όπως τα IEEE, ACM, Elsevier και EURASIP, καθώς και Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων (ICIP, EUSIPCO, CVPR, κ.α.). Από το 2004 είναι επιμελητής έκδοσης στα ακόλουθα διεθνή περιοδικά: Journal of Applied Signal Processing (JASP) και Journal on Advances in Multimedia της EURASΙP. Είναι επίσης επιμελητής έκδοσης (από το 2009) και κύριος επιμελητής έκδοσης (από το 2012) στο IEEE Signal Processing Letters Journal, ενώ από τα μέσα του 2012 είναι επίσης επιμελητής έκδοσης στο IEEE Transactions on Image Processing Journal. Την περίοδο 2007-2009 υπήρξε μέλος της ομάδας Εθνικών Εκπρόσωπων της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα FP7. Από το 2000, ο Δρ. Τζοβάρας ηγείται του Εργαστηρίου Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ), ενώ είναι ο κύριος υπεύθυνος του nZEB (Digital Innovation Hub) (http://smarthome.iti.gr). Έχει συμμετάσχει με την ομάδα του σε περισσότερα από 200 έργα Έρευνας και Ανάπτυξης του ΙΠΤΗΛ. Τα τελευταία 5 χρόνια, έχει διατελέσει συντονιστής σε περισσότερα από 22 έργα και τεχνικός/επιστημονικός υπεύθυνος 18 έργων. Από το 1992 είναι Λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Δρ Στέλιος Κρηνίδης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ). Έλαβε το Δίπλωμα και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1999 και το 2004, αντίστοιχα. Έχει επίσης υπηρετήσει ως Επίκουρος Λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καβάλας την περίοδο 2005-2012. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν : computational intelligence, computer vision, pattern recognition, signal processing and analysis, 2D and 3D image processing and analysis, occupancy analytics, energy flexibility, non-intrusive load monitoring, building performance simulation, and data & visual analytics. Έχει συγγράψει τριάντα εννέα (39) εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και εβδομήντα τέσσερις (74) εργασίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει επίσης συμμετάσχει σε είκοσι (20) ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Επιτροπή και την Ελληνική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ο Άγγελος Μαγκλής είναι μέλος του Ινστιτούτου Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, έμπειρος δύτης και ιστιοπλόος καθότι έχει συμμετάσχει σε πολλές ενάλιες ανασκαφές, και ένθερμος υποστηρικτής της in- situ διαχείρισης της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της λειτουργίας των Υποβρύχιων Μουσείων ώστε να είναι προσβάσιμα από το καταδυτικό κοινό. Συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην μελέτη και προστασία ενάλιων αρχαιολογικών χώρων. Ο κος Μαγκλής έχει παρακολουθήσει τον μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων μ εεξειδίκευση στην Προιστορική Αρχαιολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης. Έχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τεχνολογική Εξέλιξη και Βιομηχανική Στρατηγική από το Πανεπιστήμιο του Manchester (PREST) – UK και δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διαθέτει πάνω από εικοσιπενταετή εμπειρία σε θέματα πολιτικής για την επιστήμη και την τεχνολογία, αξιολόγησης και αποτίμησης εθνικών προγραμμάτων, διαχείρισης της καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας / τεχνογνωσίας /πολιτικών πρόσβασης σε κεφάλαια και ανάπτυξης επιχειρήσεων σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Διαχείριση Ρύπανσης) του Imperial College London και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Μηχανολογία Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει ειδίκευση σε θέματα Συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, Στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων και πόρων, Εργαλείων λήψης αποφάσεων σε θέματα περιβάλλοντος, Εκτιμήσεων περιβαλλοντικής ρύπανσης, Τεχνολογίας λυμάτων και Ρύπανσης καθώς και Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Συμμετέχει ενεργά στην διαχείριση και υλοποίηση σημαντικών συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων (όπως BLUEMED, MeDryDive, ScienceDIVER, MAREBOX) μέσω των οποίων ενισχύεται η ανάπτυξη της «Μπλε» Οικονομίας, Καινοτομίας, Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τεχνολογίας. Είναι πιστοποιημένη ελέγκτρια στο ISO 14001:2015 και έχει 7 δημοσιεύσεις.

Επικοινωνία

  elGreek